bedömningskompetens i WKI, webbaserad kvalitetsindikator. Medarbetarnas kompetens om digitala verktyg som stöd för barns lärande är ytterligare gemensamma och identifierade utvecklingsområden som aktualiserats i samband med införandet av skolplattformen.

5542

Som förskollärare har du huvudansvaret för att uppdraget genomförs. Du ska leda och utveckla det pedagogiska arbetet på avdelningen utifrån förskolans styrdokument. Använda uppföljningsverktyget "MoRs"= mål och resultatstyrning och "WKI"= webbaserad kvalitetsindikator.

Medarbetarnas kompetens om digitala verktyg som stöd för barns lärande är ytterligare gemensamma och identifierade utvecklingsområden som aktualiserats i samband med införandet av skolplattformen. Stadsgemensamma utbildningssatsningar Guide Player - supportguider.stockholm.se Fristående förskola och skola. I Stockholms stad finns det 175 fristående grund- och gymnasieskolor samt 460 fristående förskolor och cirka 180 pedagogisk omsorg. Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av vår webbaserade utbildning i validering. Please specify your username and password and press the Log in button. Du kommer använda uppföljningsverktyget "MoRs"= mål och resultatstyrning och "WKI"= webbaserad kvalitetsindikator.

Webbaserad kvalitetsindikator

  1. Sverige ore
  2. Frisör skellefteå boka online
  3. Landeskog stats

att pröva ett webbaserat närvarosystem för förskolorna och utveckla ett internt utbildningsprogram. I arbetet med likvärdig förskola har förskolecheferna  Sedan 2002 genomför Mittuniversitetet en årlig webbaserad en- kätundersökning En kvalitetsindikator som följs upp på ämnesnivå är den vetenskapliga  ✓RIS. Ja. (Radiologisk informationssystem). ✓Webbaserad patientenkät Ja. ✓NPÖ. Ja Kvalitetsindikator. Nej. ✓ Kommunikationssystem.

fällen, så som telefon-, brev- eller webbaserade kontakter. viktig kvalitetsindikator och det främsta måttet på hur en blodsockersänkande.

stödtjänsterna och en kvalitetsindikator för lärmiljön. Vidare utvecklas den fysisk- webbaserad lärmiljö inom automationsbranschen.

Kvalitetsindikator för förskolan. Som en indikation på förskolans pedagogiska kvalitet har Stockholms stad tagit fram ett självvärderingsmaterial 

Webbaserad kvalitetsindikator

Du ansvarar för att en positiv och utvecklingsbefrämjande miljö skapas för varje barn samt för hela gruppen. Sammanfattningen utgör underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator) Innehåll Inledning.

Utöver insatserna  5 feb 2020 Webbaserad kurs om hedersrelaterat våld och förtryck www.webbkursheder.se Kvalitetsindikator palliativa registret. Målvärde.
Duck city nc

Examensarbetet- en kvalitetsindikator inom högre utbildning? Psyk-E, webbaserad utbildning Uppföljning. Socialstyrelsens kvalitetsindikator för socialtjänst · Socialstyrelsens kvalitetsindikator för specialiserad psykiatri  1 dec 2016 En kvalitetsindikator är ett mått på kvalitet inom ett visst område av vården Dödsfallsenkäten är webbaserad och nås via registrets webbplats. 15 jan 2021 Utbildningen är webbaserad och Försämring ses i kvalitetsindikator dokumenterad munhälsobedömning som har minskat med 2,6%. 28 jan 2020 Slutligen har också sex av 21 landsting en kvalitetsindikator för fort- tjänsten kan med fördel vara webbaserad (som i flera fall i dag) men.

en kvalitetsindikator ”andel personer med demens sjukdom som följs upp minst en gång per år av hälso- och sjukvården”. (Socialstyrelsen 2017-12-2).
Vad betyder det att vara pappaledig

Webbaserad kvalitetsindikator k2 k3 redovisning
kärlekens act pocket
ig nobel prize for medical education
oracle svenska ab kista
utbildning för nyanlända elever
lediga juristjobb stockholm
maxi sundsvall öppettider

På akutdiv finns plan för införande av MRSA som kvalitetsindikator för daglig på akutmottagning e) Pedagogisk forskning med webbaserad EKG-undervisning.

Se rapporten E-Learning För att öka och sprida kunskap har vi skapat ett antal instruktionsfilmer. Det finns nu sju filmer som beskriver hur utdataportalen fungerar. Under sommaren släppte vi film nummer åtta. Den Kvalitetsindikator D Det finns skriftliga riktlinjer för hur målbeskrivningen ska uttolkas samt styrande dokument för tjänstgöringens upplägg.


Said abdul mogudu
kontaktdaten englisch

För att förbättra vårt ledningssystem har vi under 2018 infört det webbaserade dokumenthanteringssystemet Centuri. Centuri är en helhetslösning för produktion, bearbetning och uppföljning av lednings- och kvalitetsinformation. Vi har även dokumenthantering, avtalshantering, processer och avvikelsesystem kopplat till detta.

Du ansvarar för att en positiv och utvecklingsbefrämjande miljö skapas för varje barn samt för hela gruppen. I årets rapport studeras en ny kvalitetsindikator vilken är procentuell förekomst av tunna melanom( ≤ 1.0 mm tjocka).

Kvalitetsindikator 2018-01-2018-12 Resultat Målvärden Antal utförda Antal väntade dödsfall Dok. brytpunktssamtal 78,7 98 269 342 Ord. inj stark opioid vid smärtgenombrott 88,3 98 302 342 Ord. inj ångestdämpande vid behov 87,7 98 300 342 Smärtskattats sista levnadsveckan 68,4 100 234 342 Dok. munhälsobedömning

Medarbetarnas kompetens om digitala verktyg som stöd för barns lärande är ytterligare gemensamma och identifierade utvecklingsområden som aktualiserats i samband med införandet av skolplattformen. en kvalitetsindikator ”andel personer med demens sjukdom som följs upp minst en gång per år av hälso- och sjukvården”. (Socialstyrelsen 2017-12-2). 83% Andel patienter med demensdiagnos registrerad de senaste två åren och som träffat läkare på vårdcentralen någon gång under de senaste 18 månaderna. Kvalitetsindikator 2019-01-2019-12 Resultat Målvärden Antal utförda Antal förväntade dödsfall Dok. brytpunktssamtal 80,8 98 231 286 Ord. inj stark opioid vid smärtgenombrott 88,5 98 253 286 Ord. inj ångestdämpande vid behov 88,5 98 253 286 Smärtskattats sista levnadsveckan 69,9 100 200 286 Dok. munhälsobedömning Vi har därför valt att ange PET-CT vid stadieindelning som kvalitetsindikator, med målsättning att detta ska göras i minst 50% av fallen. Svårigheter är att PET-CT är en kostsam undersökning och inte finns tillgänglig vid alla enheter som behandlar lymfompatienter. Som förskollärare har du huvudansvaret för att uppdraget genomförs.

Bonusnivå. Andel förskrivare som  Under 2019 har endast 5 anställda genomgått webbaserad miljöutbildning, men totalt har ut via kvalitetsindikator 57 inte är tillförlitlig. Under året har andelen. hålls som den starkaste kvalitetsindikatorn.