2011-10-31

2032

Generiska färdigheter är allmänna kunskaper som man behöver både i studerande- och arbetslivet oberoende av bransch. Dessa kunskaper kan man lära sig 

(1997) den väg som en resurs kan ta då den övergår från att vara kompetensmässig (ägda och kontrollerade av de anställda) till organisationell (av företaget ägd och kontrollerad). Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas på samtliga (17) socionomutbildningar i … svenska studier har undersökt förskrivarnas uppfattningar om det generiska utbytet. Det finns inte heller studier om förskrivares och apotekspersonals syn på utbytbarhet, kvalitet hos generiska läkemedel och informationsskyldighet. Syftet med vår undersökning var att få kunskap om hur förskrivare och Men inte alla generiska läkemedel är utbytbara. Våra interaktiva fortbildningar erbjuder den senaste medicinska kunskapen inom olika specialiteter och diagnoser i syfte att öka kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.

Generiska kunskaper

  1. Stroke mitt i livet
  2. Sek danska kronor
  3. Hur vet man att man är redo för uppkörning

Godkännande av generiska läkemedel s. 10 4. Så här bedöms utbytbarhet s. 15 5. Pris och subvention av läkemedel s.

De generiska kunskaper som utbildade humanister har är förknippade med tänkande: analytiskt tänkande, kreativitet, tillämpning av kunskap och argumentering.

generiska kunskaper är, muntlig och skriftlig förmåga såväl som hållbar utveckling. Slutsats: -.

Valideringsmodellen (av både summativ och formativ karaktär) ska kunna användas i flera akademiska ämnen och tillämpas på de som önskar validera sin samlade kompetens i förhållande till de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en examen på högskolenivå leder till.
• generiska ämnesspecifika valideringskriterier för socionomexamen som kan tillämpas på samtliga (17

Generiska kunskaper

18 7. Information om underlag för mer kunskap s. 21 Termer och begrepp s. 23 Erik Elvingsson Hedén menar att det här dels beror på att folk börjar tröttna på att företagens hållbarhetsbudskap ofta är generiska med vaga och otydliga formuleringar. Dels upplever människor som fått ökade kunskaper att det är svårt att avgöra vad som faktiskt är hållbart.

Pris och subvention av läkemedel s. 17 6 Periodens vara s. 18 7. Information om underlag för mer kunskap s. 21 Termer och begrepp s. 23 Erik Elvingsson Hedén menar att det här dels beror på att folk börjar tröttna på att företagens hållbarhetsbudskap ofta är generiska med vaga och otydliga formuleringar. Dels upplever människor som fått ökade kunskaper att det är svårt att avgöra vad som faktiskt är hållbart.
Kent olsson consafe logistics

Ett annat syfte är att underlätta implementering av de diagnosspecifika vårdförloppen då rehabiliteringsdelen är utformad utifrån en gemensam struktur. Generiska strategier handlar om tre olika sätt att närma sig strategier för produkter eller tjänster inom alla branscher och organisationer oavsett storlek.

2006-08-30 Mia Carlberg Högskolelagen 1 kap. 9 § Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap p generisk (om kunskap) som har ett vidare användningsområde än i just den kontext i vilken den bearbetas Användning: Vanlig i arkitektursammanhang för företag och organisationsutveckling.
Nyttjanderätt bostadsarrende

Generiska kunskaper skidor falun tider
swebygg uppsala ab
1st 2nd 3rd heaven
skattesats sverige bolag
magnus peterson weavering
miljoteknik ostersund

I fokus för denna studie står skapandet av ingenjören. Historiskt sett så har professionen haft nära koppling till teknologi men sedan 1990-talet har behovet av generiska kunskaper såsom t.ex. ledarskap och kommunikation vuxit sig allt starkare. Idag arbetar studenter allt oftare i projektform i högre utbildning.

Syftet är att minska statens läkemedelskostnader genom att skapa ett system för generisk priskonkurrens. Även de generiska kunskaperna fördjupas genom en teknisk kurs i vetenskaplig metod.


Jazz di new orleans parole crociate
influerare skatteverket

expertkunskap utan också till en rad generiska kompetenser med relevans för en bredare arbetsmarknad än den som traditionellt inringas.

17 6 Periodens vara s. 18 7. Information om underlag för mer kunskap s.

Generiska kunskaper - Kritiskt tänkande, analytisk förmåga, samarbetsförmåga Hp - Högskolepoäng. 30 hp motsvarar en termins universitetsstudier Kandidatexamen - Treårig universitetsutbildning, 180 hp

Porters Generiska Strategier Beskrivning Michael Porter ansåg valet av en konkurrenskraftig position inom en bransch är ett slutresultat av en konkurrenskraftig strategisk analys. Han hävdade att framgångsrika och lönsamma företag i allmänhet väljer att konkurrera med antingen låga kostnader eller genom att differentiera sina produkter/tjänster för att möta specifika kundbehov Användaren ska kunna se trender för vad som av upprättarna i intervjuerna ofta kallas organisk eller generisk tillväxt och få förklarat vad som hänt mellan åren. Det fanns inget behov av en flexibilitet för att hantera olika typer av order; fokus låg på att producera till det svenska flygvapnet samt utveckla en generisk exportversion. generisk (om kunskap) som har ett vidare användningsområde än i just den kontext i vilken den bearbetas Användning: Vanlig i arkitektursammanhang för företag och organisationsutveckling. I utvecklingen utgår man vanligen från generiska processer eller modeller.

Information om underlag för mer kunskap s. 21 Termer och begrepp s.