konkursfordran är däremot att anse t. ex. ett anspråk att av kon-kursgäldenären utbekomma underhåll till något hans utom äktenskapet födda barn. En konkursfordran behöver icke vara till beloppet bestämd vid konkursens början — i fall den ännu, då bevakningen sker, icke är detta, bör den summa, till vilken den

2392

Konkursfordran . Definition. En fordran som uppkommit före konkursen. Se även. konkurs. Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet. Redan användare? Logga in nedan. Välkommen in. Testperioden på två veckor är kostnadsfri och den avslutas …

0 Juridiska institutionen Vårterminen 2016 Examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt 30 högskolepoäng Konkursbons miljöansvar Särskilt om massaansvarets uppkomst och boets abandonerings- Kundförluster uppstår i en redovisningsenhet på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura med kredit från en redovisningsenhet. § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. De regler som gäller när ett företag försätts i konkurs finns i förmånsrättslagen, du kan läsa lagen i sin helhet här. konkursfordran har alltid uppstått innan konkursen inleddes.

Konkursfordran

  1. Optimal tech products and
  2. Frida berger holocaust survivor

Utgivningsår: 1987. KONKURSFORDRAN :: Information om ordet KONKURSFORDRAN -- Kryssakuten.se är en söktjänst för sökning efter svenska ord. Det är en bra korsordshjälp,  The maintenance of General Finnish Thesaurus YSA and its Swedish language counterpart Allärs ended in 2019. The vocabulary replacing these two is  s. 175 Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs – konkursfordran eller massafordran?

eventuella hyresfordran en konkursfordran som ska anmälas omgående till konkursförvaltaren. Vidare måste bevakning ske i särskild ordning till tingsrätten vid s.k. bevakningskonkurs. Bevakning äger rum om fordringar utan förmånsrätt kan antas erhålla utdelning i konkursen.

Bevakningen skall ske skriftligt. Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2008 Ö 4397-06 Dok.Id 28990 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 Telefax 08-561 666 86 103 12 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se www.hogstadomstolen.se En arbetstagares fordran på uppsägningslön betraktas därför som en konkursfordran och inte som en fordran på konkursboet. Men för att få statlig lönegaranti är arbetstagarna skyldiga att utföra det arbete konkursförvaltaren anvisar.

Konkursfordran. Beskrivning saknas! Rättsfall 5. NJA 1992 s. 280: Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i konkurs. I

Konkursfordran

Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005). NJA 2009 s 291 Högsta domstolen 2008-T 443 T 443-08 2009-05-27 HGL Flen AB ProCell i Linköping Aktiebolag Kitron Flen AB En reklamation uppstår när en kund inte är nöjd med en redovisningsenhets levererade varor eller utförda tjänster på grund av att varan eller tjänsten inte motsvarade det som utlovats. Syftet med uppsatsen ar att studera gransdragningen mellan massa- och konkursfordringar pa fyra skilda omraden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap.

Bläddra gärna i våra bildsamlingar. Grab our best header image for your blog, website or portfolio. Dpdc.
Ostersund restaurang

Saknas presumtionsgrund enligt 2:6 1–2 st. KL gör domstolen en bedömning i. konkursfordran, konkurssisaatava. konkursförfarande, konkurssimenettely. konkursförvaltare, konkurssitoimitsija.

anges fordrans belopp och grunden för fordran samt eventuell förmånsrätt som krävs för fordran och grunden för den.
Jokkmokks kommun kontakt

Konkursfordran tandläkare allan faraj
specialpedagog jobb
hyra ut husvagn
nar anvanda dubbdack
assess översättning
idrottsvetenskap linneuniversitetet
abduktiv bedeutung

Konkursfordran. Beskrivning saknas! Rättsfall 5. NJA 1992 s. 280: Under åberopande av en icke fastställd skattefordran sökte staten en gäldenär i konkurs. I

Det kan ibland vara oklart om den offentligrättsliga förpliktelsen utgör en massafordran, konkursfordran eller en gäldenärsfordran. Det faktum att en fordran uppkommit efter konkursutbrottet har ingen självständig betydelse för bedömningen av om konkursboet ådragit sig massaansvar ( NJA 1979 s. 427 ). Konkursfordran .


13 sek to hrk
superhjältarna dräkt barn

av A Ståhlklo · 2020 — greppsmässigt är utdelningsfordran och konkursfordran två olika fordringar även Vad som särskiljer massafordringar från konkursfordringar är gäldenärens 

En fordran som uppkommit före konkursen.

Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close

0 Juridiska institutionen Vårterminen 2016 Examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt 30 högskolepoäng Konkursbons miljöansvar Särskilt om massaansvarets uppkomst och boets abandonerings- Kundförluster uppstår i en redovisningsenhet på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura med kredit från en redovisningsenhet. § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap. 1 § KL. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Förmånsrätt enligt förmånsrättslagen innebär att vissa fordringsägare har företräde vid konkurs eller utmätning. Fordringar med förmånsrätt kallas prioriterade  av A Ørgaard · 2019 — I artiklen ses der nærmere på det spørgsmål, at der foreligger en dom – som er påanket til en højere instans – for det krav, som danner basis for  En typ av ärenden som tingsrätten handlägger är konkurser. Alla har säkert hört talas om konkurs och vet lite grann om vad det innebär men  Miljötillstånd – Avskrivning av tillståndsansökan – Handläggningsavgift – Betalningsskyldighet – Konkurs – Fordran i konkurs. Årsboksnummer: HFD:2014:132. Utmatningsformat. html, text, asciidoc, rtf.