Vad är källkritik? Varför är det viktigt? Målet är ytterst att genom kritisk prövning försöka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på, dvs. om källan är trovärdig;

2576

Se hela listan på internetstiftelsen.se

tidskriteriet: - ju längre tid det har gått ju mer risk att historien ändras. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6.

Vad är källkritik wikipedia

  1. Montering dragkrok saab 9-3
  2. Charlotte lund rasmussen
  3. Ag grashoff wwu

Följ gärna dessa källor och se vart ni hamnar! För, det tråkiga med källkritik är, det finns tyvärr inget enkelt sätt att göra det på. Det är vanligt förekommande att lärare, i synnerhet på universitetsnivå, avråder studenter från att använda Wikipedia som källa och istället rekommenderar att man går till de mer auktoritativa källor som i sin tur anges i många Wikipediaartiklar, därför att studenten med sitt val av källor ska bevisa uppsatsens akademiska nivå och vetenskapliga aktualitet. Det är en sida där väldigt mycket information om allt är med och det är inte experter som skrivit på sidan utan vem som helst kan ändra texten på, det kanske inte är så lätt men det går.

Är Wikipedias artikel "Sveriges riksdag" en lämplig källa att arbeta med för att svara på frågan: "Hur fattas beslut i Sveriges riksdag"? Fundera 

Diskussionssidor. Wikipedia är en community.

Syftet med lektionen är att öka kunskapen om källor, källkritik och Youtube:s roll som informationsspridare, opinionsbildare och underhållare. Förberedelser Titta igenom materialet om Youtube och se filmen som eleverna ska granska i lektionsdel 2.

Vad är källkritik wikipedia

Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia. Du ska tänka själv och utifrån dina kunskaper i källkritik kunna avgöra om en källa är bra och användbar eller inte. För att veta om det man har läst, sett eller hört är rimligt och sannolikt, måste man undersöka eller granska sina källor, som det också kallas. Vi förklarar vad källkritik är och varför det är viktigt. Vad har källkritik med demokrati att göra? Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda.

5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Vad är källkritik?
Kings spelling

Vad som är en bra eller dålig källa beror på vad du ska använda den till. Kopior och förfalskningar fungerar dåligt om du vill beskriva hur någonting verkligen var. Däremot kan sådana källor vara bra att använda, exempelvis om du vill förklara hur en felaktig historia har uppkommit och spridits vidare. Vad som inte nämndes i TV-programmet var att TV-kamerorna, som var riktade mot talarstolen under debatten, gjorde ett svep över de tomma bänkarna i en paus.

Nyckelord: Wikipedia, Wikidata, Wikiresidens, OER, öppna lärresurser, bibliotek, information, Wikimedia Commons, källkritik. 5 maj 2015 Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden uppdateras och förändras, och som helt och hållet baseras på bidrag från  3 maj 2017 Hon föreläser och fortbildar om hur man kan använda Wikipedia som en del i arbetet med internet och källkritik. Wikipedia är ett fritt uppslagsverk  13 jun 2008 Vad anser svenska journalister och forskare om Wikipedia?
Skapa ett konto swedbank

Vad är källkritik wikipedia alvin and the chipmunks movie
ghost sensor
svullna smaklökar tunga
jarntillskott biverkningar
maskulinitet pa schemat
kastaplast discs

Resultatet blev ny kunskap om källhantering och källkritik och en god artikeln och vad säger diskussionssidan (varje artikel består av själva artikeln och fliken.

Var kvalitativa studie kommer belysa olika  Wikipedia är inte bara är en kunskapskälla utan också en skrivplats. Den här kursen tar därför upp både källkritiska verktyg och hur man kan  Med andra ord, när jag läser något på Wikipedia använder jag samma källkritiska tankesätt som när jag läser något i NE. Alla vet dock inte hur  Wikipedia ska introducera pluginet WikiTrust som via färgkodning ska visa hur trovärdig skribenten av enskilda stycken är, baserat på hur  Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen , för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda , eller har förändrats genom muntlig Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer specifika för Wikipedia.


Git introduction tutorial
cykelreparation karlstad

Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien. Till dig som är lärare Lektionsförslag i historia, åk 7-9. I den här uppgiften tränar eleverna: källkritik; historisk referensram; historiska begrepp

Vem är ansvarig för informationen? Vad innehåller materialet? Vilken är målgruppen för materialet? När skrevs Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på.

1 mar 2010 Därför kan det vara på sin plats att påpeka att man ska vara källkritisk. På Wikipedia finns det ingresser som förklarar kortfattat vad artikeln 

Du gör en snabb sökning på nätet och den första sida du får upp som träff är Wikipedias artikel om sveriges riksdag. Historia 7–9 › Vad är historia? › Källor och källkritik 4 Sammanfattning Sant eller falskt Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är sant eller falskt. Dagens digitala teknik och möjligheter att manipulera både gamla och nya bilder gör att fotografiers värde som historiska källor är svåra att bedöma.

– var? i vilket sammanhang?